100% ren träning!

RAFNA GYM ingår tillsammans med andra anläggningar i västernorrland i ett nätverk - "Krafttag mot doping" - Ett antidopnätverk.
Nätverket är nationellt och arbetar för att förebygga och minska användningen av dopingpreparat.

alt

Vi föredrar 100% ren träning!

För mer info se prodis.se